Prof. Andrzej Nowak

CZŁONEK RADY FUNDACJI

Andrzej Nowak historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Urodził się w 1960 roku w Krakowie. W 1982 roku ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagielońskiego. Od stycznia 1983 związany jest z Instytutem Historii PAN w Warszawie (Zakład Historii Europy XIX i XX wieku), gdzie w 1990 roku obronił doktorat . W latach 1987–1991 był bibliotekarzem w Bibliotece Jagielońskiej. Ukończył kurs dziennikarstwa międzynarodowego w agencji Reutera w Londynie w 1990 roku. W latach 1991–1994 był redaktorem naczelnym wywodzącego się z podziemnego ruchu wydawniczego czasopisma „Arka”, do 2012 roku był redaktorem naczelnym dwumiesięcznika polityczno-kulturalnego „ARCANA”. Od 1991 jest zatrudniony na etacie w Instytucie Historii PAN w Warszawie, gdzie przygotował rozprawę pt. Polityka wschodnia Józefa Piłsudskiego 1918–1920, która wraz z dorobkiem naukowym była podstawą nadania mu w 2002 stopnia naukowego doktora habilitowanego. W Instytucie Historii PAN kieruje od 2002 Pracownią Dziejów ZSRR i Europy Wschodniej. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku w IH PAN. W 2002 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, natomiast w 2011 roku tytuł profesora zwyczajnego. Swoją ogromną wiedzą na ten temat dzielił się na wykładach między innymi: na uniwersytetach amerykańskich (Harvard, Columbia, Rice), angielskich (Cambridge, London University), a także na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Uniwersytecie w Tokio, Uniwersytecie Warszawskim, w Collegium Civitas i Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Uczestniczył w ponad stu konferencjach naukowych i kongresach między innymi: w Sapporo, Kazaniu, Twerze, Moskwie, Paryżu, Londynie, Cambridge, Sztokholmie, Wenecji, Nowym Jorku, Budapeszcie, Rapperswilu i Brnie.

W swoim dorobku naukowym ma ponad 30 książek oraz blisko 200 artykułów i recenzji naukowych, jest też autorem ponad 400 artykułów publicystycznych.

W 2015 roku został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę jako członek Narodowej Rady Rozwoju. Jest laureatem wielu nagród, między innymi Nagrody Rektora UJ za wybitne osiągnięcia naukowe (2009 i 2010), Nagrody KLIO (trzykrotnie) za najlepszą książkę historyczną (1995, 1998, 2001), został także uhonorowany Nagrodą im. Jerzego Giedroycia (2001).

Kawaler Orderu Orła Białego (2019), odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2016), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003).