O Fundacji

Celem FUNDACJI OBCHODÓW 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI jest promocja, upowszechnianie wiedzy o historii Polski oraz jej dziedzictwie kulturowym, a szczególnie godne upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Fundacja realizuje swoje cele, między innymi, poprzez działalność wydawniczą, organizację wystaw historycznych, produkcję filmów fabularnych i dokumentalnych, inicjowanie, wspieranie i promowanie działalności edukacyjnej, naukowej, oświatowej i kulturalnej.

 

Statut fundacji

Sprawozdania z działalności Fundacji

Sponsorzy

BGKKGHMLottoLotosNBPOrlenPGEPZU