Prof. Wojciech Polak

CZŁONEK RADY FUNDACJI

Wojciech Polak – historyk, nauczyciel akademicki oraz polityk, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek i przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Urodził się 22 lutego 1962 roku w Olsztynie. Ukończył historię Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od września 1980 roku członek komitetu założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Humanistycznym UMK, w lutym 1981 roku został członkiem Zarządu Uczelnianego NZS UMK.

Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku członek tajnego NZS UMK; współpracował ze strukturami podziemnymi „Solidarności” (między innymi: redakcji. organizacji druku i kolportażu podziemnych pism). W 1985 uzyskał tytuł magistra i rozpoczął pracę w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK. W 1987 wraz z Romanem Bäckerem wydawał podziemne pismo „Chrześcijański Ruch Społeczny”. Od września 1987 do maja 1988 roku był na stypendium naukowym w Sztokholmie. Po powrocie współpracował z reaktywującym się NZS, działał też w komisji uczelnianej „Solidarności”.

W 1994 na Wydziale Nauk Historycznych UMK obronił doktorat „Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607–1613”. W latach 1996–1999 pełnił funkcję sekretarza i członka kolegium redakcyjnego półrocznika historycznego „Czasy Nowożytne”, do roku 2009 wchodził w skład rady redakcyjnej tego pisma. W 2004 roku na podstawie rozprawy „Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i w Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989)”, uzyskał na Wydziale Nauk Historycznych UMK stopień doktora habilitowanego. Od 2004 roku zatrudniony w Instytucie Politologii UMK, od 2005 kierował Zakładem Systemów Politycznych w tym instytucie. W 2005 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK. W latach 2000–2005 pracował także jako nauczyciel historii w Collegium Marianum w Pelplinie. W roku 2008 z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Od listopada 2008 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego UMK na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych. Obecnie kieruje tam Katedrą Konfliktów Politycznych. W latach 2010–2014 był kierownikiem Ośrodka Badań Historycznych (następnie Działu Badań Historycznych) Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Został także wykładowcą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zasiada w gremiach Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Towarzystwa Naukowego w Toruniu. W 2016 r. został powołany w skład Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie. Jest też członkiem zarządu Komitetu „Solidarni – Toruń Pamięta”, a także przewodniczącym Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Od 2016 zasiada w Kolegium IPN, w 2018 roku został wybrany na przewodniczącego Kolegium.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (2007), wyróżniony medalem „Zasłużony dla Miasta Torunia” na wstędze (2015), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).