Sędzia Wiesław Johann

CZŁONEK RADY FUNDACJI

Wiesław Johann – prawnik i dziennikarz, nauczyciel akademicki, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.

Urodził się 9 września 1939 roku w Oszmianie. W 1964 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i rozpoczął pracę w prokuraturze powiatowej dla dzielnicy Warszawa-Śródmieście na stanowisku aplikanta, następnie asesora, podprokuratora (1967) oraz kierownika działu (1968). Z prokuratury odszedł w kwietniu 1971, następnie był prawnikiem Zrzeszenia Prywatnych Wytwórców oraz radcą prawnym Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (1971–1981). W latach 1973–1981 dziennikarz Polskiego Radia.

Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. był doradcą Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, współrealizatorem podziemnej gazety dźwiękowej, autorem publikacji w prasie podziemnej (między innymi. w „Tygodniku Mazowsze”), działaczem Komitetu Pomocy Aresztowanym i Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Należał też do rady Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Od 1982 roku adwokat, obrońca w wielu procesach politycznych.

Od roku 1990 pełnił szereg funkcji publicznych, w tym pełnomocnika rządu ds. likwidacji Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ds. Zwrotu Majątku Związków Zawodowych i Organizacji Społecznych. W latach 1997–2006 sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Wykładowca akademicki, między innymi w Collegium Civitas. W 2010 wszedł w skład komitetu poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. Członek rady Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom. Od 2015 roku przedstawiciel prezydenta RP Andrzeja Dudy w Krajowej Radzie Sądownictwa, od 2018 wiceprzewodniczący KRS. Honorowy obywatel miasta stołecznego Warszawy (2017).

Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2008), od sierpnia 2016 Kanclerz Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.