Wiesław Wysocki

PRZEWODNICZĄCY

Wiesław Jan Wysocki – historyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, działacz społeczny.

Urodził się 18 czerwca 1950 roku w Łowiczu. W roku 1974 ukończył studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 1978 studia polonistyczne na Uniwersytecie Łódzkim. W 1981 otrzymał stopień doktora teologii, w 1994 stopień doktora habilitowanego na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 2003 otrzymał tytuł naukowy profesora. Specjalizuje się w biografistyce najnowszej, historii najnowszej Polski, historii powszechnej w czasach nowożytnych, historii wojskowości. Jest wiceprezesem Towarzystwa im. Stanisława ze Skarbimierza oraz członkiem zarządu Towarzystwa Miłośników Historii. Objął funkcję kierownika Katedry Historii Najnowszej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Do końca września 2008 był dziekanem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Wykładał także w Wyższej Szkole Służby Społecznej im. ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach. Od 2007 członek Rady Fundatorów Fundacji „Żołnierzy Wyklętych”. Od 2008 wiceprezes Światowej Rady Badań nad Polonią (d. Rada Porozumiewawcza Badań nad Polonią).

W latach 80. należał do podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Przewodniczył Komitetowi Obywatelskiemu „Solidarności” w Łowiczu. W latach 90. był członkiem zarządu fundacji „Poległym i Pomordowanym na Wschodzie”, a także zastępcą kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w randze podsekretarza stanu. W latach 1990–1992 kierował również pracami Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa jako jej sekretarz generalny.

Wszedł w skład Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków.