22 stycznia 2023 r.

STYCZNIOWI POWSTAŃCY

Projekt artystyczny realizowany w ramach konkursu Wdzięczni Bohaterom - Powstańcom Styczniowym, ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej - Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

W ramach projektu odbyło się 6 koncertów słowno-muzycznych STYCZNIOWI POWSTAŃCY dla upamiętnienia 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

 

Andrzej Kołakowski – muzyka, śpiew
Dawid Malec – słowo

Anna Kołakowska – scenariusz
 

Na program koncertu składają się autorskie utwory muzyczne Andrzeja Kołakowskiego - znanego poety, muzyka, wykładowcy, działacza opozycji w okresie PRL.

Warstwę słowną stanowią opracowania historyczne na temat genezy, przebiegu i skutków powstania oraz wyimki z pamiętników, opisów naocznych świadków i uczestników zrywu, które zaprezentuje Dawid Malec, aktor Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

Usłyszymy m.in. wspomnienia m.in. Franciszka Von Erlacha, podpułkownika sztabu artylerii szwajcarskiej, który w 1863 r. został wysłany przez rząd Szwajcarii, jako obserwator do oddziałów powstańczych w Polsce; Agatona Gillera – dziennikarza, pisarza, konspiratora i działacza niepodległościowego, członka i prezesa Rządu Narodowego (1863); Wandy, Bronisławy Umińskiej z Wolskich, działaczki oświatowej i kobiecej związanej z grupą Entuzjastek, uczestniczek powstania styczniowego; Ludomira Grzybowskiego, uczestnika powstania styczniowego.

Scenografię wydarzenia stanowią grafiki Artura Grottgera, malarza, jednego z czołowych przedstawicieli romantyzmu w malarstwie polskim, ilustratora, rysownika, autora cyklu „kartonów” o powstaniu styczniowym.

 

Miejsca pokazów:

1. Chojewo - Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Chojewo 102, 17-120 Chojewo, woj. podlaskie

2. Węgrów - Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27A, 07-100 Węgrów woj. mazowieckie

3. Rudka -  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce, ul. Ossolińskich 1, 17-123 Rudka, woj. podlaskie

4. Warszawa - Stowarzyszenie Wolnego Słowa, ul. Marszałkowska 7, Warszawa, woj. mazowieckie

5. Czarne - Klub Garnizonowy, ul. Strzelecka 35, 77-330 Czarne, woj. pomorskie

6. Czernikowo  - Aula Szkoły Muzycznej w Czernikowie, ul. Gimnazjalna 1, 87-640n Czernikowo, woj. kujawsko -  pomorskie