19 sierpnia 2023 w Golf Mill Park Niles, IL 60714 w Chicago odbył się koncert zespołu Dżem

„Historia Jakuba” Tadeusza Słobodzianka – to ogólnopolski cykl pokazów monodramu Łukasza Lewandowskiego

Projekt artystyczny realizowany w ramach konkursu Wdzięczni Bohaterom - Powstańcom Styczniowym, ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej - Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

Odzyskanie przez Polskę niepodległości

Obchodzimy l01 rocznicę Bitwy Warszawskiej. Portal Fundacji uświetnia tą ważną dla Polski i Polaków rocznicę tekstem prof. Andrzeja Nowaka.

100. rocznica urodzin Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

102. rocznica urodzin Gustawa Herling-Grudzińskiego

Rocznica zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II

120. rocznica urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego.

154 rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego