Centralny Okręg Przemysłowy

Centralny Okręg Przemysłowy był zwieńczeniem kilkunastoletnich starań Polski o przebudowę gospodarczą kraju. Po raz pierwszy koncepcję stworzenia okręgu przemysłowego w ramach tzw. trójkąta bezpieczeństwa w widłach rzek Wisły i Sanu (z dala od granic z Niemcami i ze Związkiem Sowieckim) wysunął w 1921 roku ówczesny minister spraw wojskowych gen. Kazimierz Sosnkowski. Zamysł budowy trójkąta bezpieczeństwa odżył w roku 1928. Prezydent RP Ignacy Mościcki podpisał nawet rozporządzenie, które przewidywało ulgi podatkowe dla potencjalnych inwestorów. Po kilkuletniej przerwie, spowodowanej kryzysem gospodarczym, w roku 1935 powstało (w Ministerstwie Skarbu) Biuro Planowania Krajowego, które pod kierunkiem Ministra Skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego, opracowywało program uzdrowienia polskiej gospodarki w ramach polityki interwencjonizmu państwowego – głównym elementem tego programu była budowa COP. Ostatecznie, COP objął swym zasięgiem obszary obecnych województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego oraz częściowo mazowieckiego (Radom). Podzielony został na trzy podobszary – surowcowy (kielecki), aprowizacyjny (lubelski) i baza energetyczna (sandomierski).

* * *

Fundacja wraz z Oficyną Wydawniczą Volumen przygotowały albumowe wydanie książki popularyzującej wiedzę Centralnym Okręgu Przemysłowym. Tekst napisał prof. Robert Kotowski – historyk i popularyzator historii, pracownik Muzeum Historii Polski. Materiał ilustracyjny opracował i opisał Tomisław Giergiel. Całość 158 str. w formacie 195 x 250 mm, na kredowym papierze, druk w pełnym kolorze, w twardej oprawie.

 

Rok wydania: 2018

ISBN: 978-83-64708-43-5

 

Partnerem jest Narodowy Bank Polski