Polska wobec Zagłady

Historia Państwa Polskiego i Polaków ratujących w czasie II wojny światowej Żydów, współobywateli w II Rzeczypospolitej, jest Europie Zachodniej i całemu światu nieznana. Zamiast faktów dotyczących warunków okupacji niemieckiej na ziemiach polskich dominuje domniemanie, obraz fałszywy; zamiast wiedzy na temat skali pomocy Żydom udzielanej w skrajnie niebezpiecznych warunkach dominują ignorancja i bezzasadne oskarżenia Polaków o współudział w Zagładzie. Dlatego Fundacja wraz z Oficyną Wydawniczą Volumen wydały książkę wybitnego historyka, prof. Jan Żaryna na ten temat. Materiał ilustracyjny opracował i opisał Adam Borowski, tekst o konsulu Ładosiu i jego współpracownikach z Konsulatu RP w Bernie Jakub Kumoch. Całość 328 str. w formacie 195 x 250 mm, na kredowym papierze, druk kolorowy, w twardej oprawie. Książka ma wersją anglojęzyczną i niemieckojęzyczną.

Rok wydania: 2020

ISBN: 978-83-64708-45-9

ISBN: 978-83-64708-46-6  wersja anglojęzyczna

ISBN: 978-83-64708-47-3  wersja anglojęzyczna

 

Partnerem jest Polska Fundacja Narodowa