Losów Narodu nie poznasz inaczej, jak tylko przez dzieje wieków, jakimi ten Naród przeszedł, i dziejów Kościoła, który szedł z tym Narodem. Dlatego jeśli przyjdą niszczyć ten Na ród, zaczną od Kościoła , gdyż Kościół jest siłą tego Narodu.

Rosja zaszokowała świat skalą dokonywanych na Ukrainie mordów. Wszystko w imię odbudowy imperium. Przed wielu laty Zbigniew Brzeziński podkreślał konsekwencję i upór ekspansji terytorialnej Rosji:

Pod Warszawą znajduje się centrum nie tylko polskiego rządu burżuazyjnego i kapitalistycznej rzeczpospolitej, ale pod Warszawą znajduje się centrum całego współczesnego systemu międzynarodowego imperializmu.

Powstanie Styczniowe lat 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Swoim zasięgiem obejmowało Królestwo Polskie, Litwę, okolice Dynaburga i Witebska oraz gubernie kijowską i wołyńską